Inzicht in gebruiksuren

Inzicht in gebruiksuren

Ontvang automatisch overzichten van de gebruiks- en motoruren van hoogwerkers, kranen, machines, trailers, zwarte gereedschappen en andere objecten. Hierin genereert u essentiële data als datum, start- en eindtijd, start- en eindlocatie en totale looptijd. Zo geef u uw organisatie automatisch in zicht in de kosten per draaiuur, plant u tijdelijk onderhoud en heeft u altijd zwart-op-wit of de huurder, klant of werknemer zich aan de afspraken of het contract houdt. Bijvoorbeeld wanneer uw eigendommen buiten werktijden of in het weekend worden ingezet.